Dział handlowy :

Zamówienia na nowe maszyny i części zamienne przyjmowane są pod adresem   

e-mail:  kompresorek@poczta.internetdsl.pl

lub telefonicznie pod numerem : 

600 569 568, tel. fax. : 54 237 01 49

Cennik transportu do klienta

Części zamienne i materiały eksploatacyjne:

- do 30 kg: 25 PLN Brutto przy płatności przelew i 35 PLN Brutto przy płatności pobranie.

- przesyłki powyżej 100 kg: wg. poniższego taryfikatora tj. 1,5 % wartości faktury netto, lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

sprężarki tłokowe, śrubowe, spiralne, doprężacze, zbiorniki, sprężarki ( jako zespoły zamienne ) , osuszacze :

- koszt transportu wynosi 1,5 % wartości faktury netto , lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

 

7. Olej syntetyczny CASSIDA FLUID CR 68 do sprężarek tłokowych i śrubowych AIRPOL lekko obciążonych - kod : COL0042

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPRĘŻAREK " AIRPOL " » Sprężarki tłokowe olejowe AIRPOL

  • Olej  syntetyczny CASSIDA FLUID CR 68 do sprężarek tłokowych i śrubowych AIRPOL  lekko obciążonych -  kod : COL0042
    Olej syntetyczny CASSIDA FLUID CR 68 do sprężarek tłokowych i śrubowych AIRPOL lekko obciążonych - kod : COL0042
Cena:2755.20
Dostępny w 24 godziny
masz pytania?
  • MADE IN GERMANY
    MADE IN GERMANY

Opis produktu

 

Syntetyczny olej sprężarkowy do urządzeń w przemyśle spożywczym.


CASSIDA FLUID CR 32, 46, 68 oraz 100 są wysokojakościowymi olejami sprężarkowymi z dodatkami przeciwzużyciowymi do sprężarek tłokowych i rotacyjnych. Zostały specjalnie opracowane do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego. Są oparte na specjalnie dobranym syntetycznym oleju bazowym oraz wyselekcjonowanych dodatkach dobranych w ten sposób, aby spełniały surowe wymagania w przemyśle spożywczym.


Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1)

do stosowania, gdzie istnieje możliwość przypadkowego kontaktu z żywnością. Produkty te spełniają wytyczne (1998), i były uprzednio zatwierdzone przez Departament Rolnictwa USA ds. Bezpieczeństwa Żywności i Kontroli (USDA FSIS) do zastosowania zgodnego z H1 (środki smarne do przypadkowego kontaktu z żywnością) i wy- mienionych w publikacji nr 1419: „Wykaz własności substancji i komponentów niespożywczych” Produkty te zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.

 

Obszar zastosowania · 

Sprężarki śrubowe i rotacyjne · Sprężarki tłokowe (ISO 100) · Lekko obciążone łożyska · Wszelkiego rodzaju punkty smarne łącznie z lekko obciążonymi przekładniami.


Zalety eksploatacyjne · 

Znakomite właściwości zabezpieczające przed zużyciem ciernym, · Dobre własności oddzielania powietrza i wody · Niewielka skłonność do pienienia · Neutralny zapach i smak · Dobra ochrona przed korozją · Bardzo dobra charakterystyka lepkościowo- temperaturowa · Dobra własności w niskich temperaturach do - 40°C · Wysoka odporność na starzenie i utlenianie się również w wysokich temperaturach; dopuszczalne wydłużone interwały czasowe wymian. W przypadku temperatur pracy sięgających 100°C i wydłużonych okresów pomiędzy wymianami oleje te w porównaniu do olejów mineralnych charakter- ryzują się, w przypadku zastosowania w sprężarkach rotacyjnych, lepszymi parametrami pracy. Zalecamy wykonywanie analiz laboratoryjnych oleju używanego lub nadzór urządzeń w przypadku gdy producent zaleca wydłużony czasokres wymian. Zgodność z uszczelnieniami i powłokami lakierniczymi Kompatybilne z elastomerami, standardowymi uszczelnieniami jak również powierzchnia lakierowanymi odpornymi na działanie olejów mineralnych.


Specyfikacje i certyfikaty · NSF H1 · NSF ISO 21469 · Kosher · Halal · DIN 51506 VBL, VCL, VDL · ISO 6743-3 DAG, DAH,DAJ


Dopuszczenia i rekomendacje 

Jest to rozwijający się proces, proszę skontaktować się z Waszym lokalnym partnerem w celu uzyskania nowych informacji.


Syntetyczne środki smarne CASSIDA FLUID CR 68 · 

nie zawierają żadnych produktów naturalnych pochodzenia zwierzęcego ani organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO); nie zawierają śladowych ilości orzechów · Nie zawiera żadnych składników alergicznych wg Załącznika IIIa Unii Europejskiej 2003/89/EC · Mogą być stosowane w procesie przygotowywania żywności wegetariańskiej oraz pozbawionej śladowych ilości orzechów · Biostatyczne: nie powodują wzrostu bakterii ani grzybów. Incydentalny kontakt z żywnością Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1), spełniają wytyczne USDA H1 (1998) dla środków smarnych do użycia w miejscach, gdzie potencjalnie możliwy jest kontakt z żywnością. Certyfikat ISO 21469 dla NSF, bezpieczeństwo maszyn, smary do incydentalnego kontaktu z produktami, wymogi higieny. Zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US FDA 21 CFR 178.3570 i 178.3620 oraz te ogólnie uznawane za bezpieczne (US 21 CRF 182) do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. Aby spełnić wymagania US 21 CFR 178.3570 należy unikać kontaktu z żywnością tam gdzie jest to możliwe. W przypadku incydentalnego kontaktu, stężenie środka smarnego nie może przekraczać 10 ppm (10 mg na kilogram żywności). W przypadkach gdy prawo lokalne nie określa maksymalnego stężenia, zaleca się stosowanie tego samego limitu 10 ppm (10mg/kg). Do tej zawartości CASSIDA FLUID CR nie wpływa na smak, zapach ani kolor produkowanej żywności, jak też nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Zgodnie z najlepszą praktyką produkcyjną, należy użyć najmniejszą ilość środka smarnego niezbędną dla zapewnienia właściwego smarowania urządzeń. W przypadku wykrycia w żywności nadmiernej ilości środka smarnego, należy podjąć odpowiednie działania korygujące.


Zdrowie i bezpieczeństwo 

Na podstawie dostępnych informacji, CASSIDA FLUID CR nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeśli używa się ich w odpowiedni sposób oraz przy zachowaniu higieny. Jak w przypadku wszystkich środków smarnych, należy unikać powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu ze skórą. Więcej informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.


Kontrola parametrów oleju podczas pracy 

Zaleca się regularne sprawdzanie parametrów oleju oraz urządzeń celem zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków pracy.


Ochrona środowiska 

Przepracowane środki smarne oraz puste opakowania należy oddać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Nie wyrzucać do ścieków, gleby ani wód powierzchniowych. Transport i magazynowanie Wszystkie produkty do kontaktu z żywnością, takie jak CASSIDA FLUID CR należy przechowywać oddzielnie, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, z dala od innych środków smarnych, substancji chemicznych i żywności. Zapewniając wymienione warunki składowania, zaleca się zużycie produktu w przeciągu 5 lat od daty produkcji. Nowe produkty CASSIDA FLUID CR należy używać tylko w przypadku oryginalnie zamkniętych przez wytwórcę opakowań. Przed otwarciem pojemnika upewnić się, że powierzchnia wokół zamknięcia jest czysta. Zaleca się, aby czyścić pojemnik za pomocą CASSIDA FLUID FL 5 i/lub wody pitnej, następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Należy zanotować datę zerwania plomby. Żeby zabezpieczyć produkt przed zanieczyszczeniami, po użyciu należy zawsze zamykać opakowanie. Po otwarciu należy zużyć produkt w okresie nie dłuższym niż 2 lata (lub w okresie do 5 lat od daty produkcji, zalecane jest jednak wcześniejsze zużycie).

 

Charakterystyka techniczna :

Jednostka CASSIDA FLUID CR Według Nr NSF 144686

Kolor lekko żółta

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3

843 ISO 12185

Temperatura zapłonu °C 256 ISO 2592

Temperatura krzepnięcia °C -57 ISO 3016

Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s 68 ISO 3104

w temperaturze 100 °C mm 2/s 10,9 ISO 3104

Indeks lepkości 151 ISO 2909

Zdolność deemulgacyjna min. 15 ISO 6614

 

Nie wylewaj zużytego oleju do wody , kanalizacji lub gruntu .

Unikaj długotrwałego kontaktu oleju ze skórą

Podana cena jest ceną brutto i dotyczy jednego opakowania 20 l.

Cechy
Rozmiar 20 l.