Dział handlowy :

Zamówienia na nowe maszyny i części zamienne przyjmowane są pod adresem   

e-mail:  kompresorek@poczta.internetdsl.pl

lub telefonicznie pod numerem : 

600 569 568, tel. fax. : 54 237 01 49

Cennik transportu do klienta

Części zamienne i materiały eksploatacyjne:

- do 30 kg: 25 PLN Brutto przy płatności przelew i 35 PLN Brutto przy płatności pobranie.

- przesyłki powyżej 100 kg: wg. poniższego taryfikatora tj. 1,5 % wartości faktury netto, lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

sprężarki tłokowe, śrubowe, spiralne, doprężacze, zbiorniki, sprężarki ( jako zespoły zamienne ) , osuszacze :

- koszt transportu wynosi 1,5 % wartości faktury netto , lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

 

REGULAMIN

Sklep internetowy , działający pod adresem www.kompresorek.internetdsl.pl jest prowadzony przez :

KOMPRESORY POWIETRZNE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SKUP - SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY MAREK GAPIŃSKI, 87 - 800 WŁOCŁAWEK, UL. ŁĄKOWA 4A,  NIP PL 8881341856

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaż towarów przez sklep internetowy : www.kompresorek.internetdsl.pl

Złożenie zamówienia możliwe jest po wypełnieniu formularza zamówienia,  znajdującego się na stronie sklepu po zaznaczeniu do koszyka . Po zaznaczeniu towaru,  proszę  zaznaczyć formę płatności przedpłata lub pobranie . Przy formie płatności przedpłata lub pobranie, towar zostanie  wysłany spedytorem  DPD lub POCZTEX KURIER 48. Podczas składania zamówienia, proszę podać poprawne i prawdziwe dane, gdyż w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Dane osobowe naszych klientów, zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej naszego sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych )

Po przyjęciu zamówienia z zaznaczeniem przelew, wystawiana jest faktura Pro-forma z podanym numerem konta, którą należy opłacić w wyznaczonym terminie, co stanowi potwierdzenie zawarcia transakcji. Faktura Pro - Forma ze stosowną informacją, wysyłana jest do zamawiająceo jako osoby email, stanowiąc potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszego sklepu nastąpi wysyłka towaru do klienta  z dołączoną właściwą fakturą zakupu. 

Po przyjęciu zamówienia z zaznaczeniem pobranie, otrzymają  Państwo przesyłkę i uiszczą za nią opłatę, u dostarczyciela firmy przewozowej DPD lub POCZTEX KURIER 48.

 

ZAMÓWIENIA :

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją, postanowień regulaminu sklepu.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony, znajdującej się pod adresem  : www.kompresorek.internetdsl.pl.

Przyjęcie przez sklep każdego zamówienia, potwierdzane jest drogą telefoniczną lub przez e-mail.

Zamówienie niepotwierdzone przez sklep w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania nie zostanie zrealizowane.

Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli na formularzu zamówienia dane będą niekompletne lub nieprawdziwe.

 

PŁATNOŚĆ :

 

Forma płatności za zamówiony towar :

przedpłata - ( wpłata środków finansowych na konto sklepu po potwierdzeniu zamówienia przez sklep internetowy : www.kompresorek.internetdsl.pl  -  przed otrzymaniem towaru przez klienta  )

pobranie - ( klient płaci za zamówiony towar w chwili jego odbioru od kuriera ) - do kosztów transportu towaru do klienta dolicza się koszt pobrania pieniędzy ( wielkość procentowa ) przez kuriera oraz obowiązkowego ubezpieczenia przesyłki .

Chwilą wykonania zawartej w ten sposób  formy umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

 

WYSYŁKA :

 

Koszt wysyłki towaru pokrywa klient i jest on  wpisany do faktury .

Klient wybiera sam, czy chce zapłacić za towar u spedytora , czy w formie faktury Pro- forma.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 3-4 dni roboczych, po potwierdzeniu  zamówienia i po otrzymaniu należności na konto sklepu, za zamówiony towar przy formie płatności - przedpłata .

Czas realizacji zamówienia wynosi od 3-4 dni roboczych, po potwierdzeniu  zamówienia przy formie płatności - pobranie .

Maksymalny czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni z wyjątkiem, oddzielnych ustaleń miedzy sklepem Kompresory Powietrzne a kupującym .

Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia klienta, w przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn niezależnych od sklepu.

 

REKLAMACJE :

 

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kompresorek@poczta.internetdsl.pl., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.     Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

·       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

·       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

3.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.     Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY :

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu lub paragon.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto z którego zostały wysłane, niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru.

Klient może zapłacić  karę za to, że przed odesłaniem korzystał z rzeczy w sposób nieodpowiedni.

Wysokość kary będzie uzależniona od opinii biegłego rzeczoznawcy i będzie stanowić wielkość procentową wartości zakupionego towaru.


Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym :


KOMPRESORY POWIETRZNE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SKUP - SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY MAREK GAPIŃSKI, 87 - 800 WŁOCŁAWEK, UL. ŁĄKOWA 4A,


należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail : kompresorek@poczta.internetdsl.pl


Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:


KOMPRESORY POWIETRZNE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SKUP - SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY MAREK GAPIŃSKI, 87 - 800 WŁOCŁAWEK, UL. ŁĄKOWA 4A


W przypadku rezygnacji, kupioną rzecz klient musi odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KOMPRESORY POWIETRZNE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SKUP - SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY MAREK GAPIŃSKI, 87 - 800 WŁOCŁAWEK, UL. ŁĄKOWA 4AJa……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

numer zamówienia / numer faktury zakupu……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….

Data odbioru to……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nazwa firmy……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY : 

1.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru od kupującego do sklepu.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt dostarczenia Towaru ze sklepu do kupującego.

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Kompresory Powietrzne  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i środowiska lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji w ramach gwarancji; 
9 ) zawartej w drodze aukcji publicznej;

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ .

 

1.     Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Bydgoszczy Ośrodek Zamiejscowy we Włocławku przy ul. Miedzianej 2/4