Dział handlowy :

Zamówienia na nowe maszyny i części zamienne przyjmowane są pod adresem   

e-mail:  kompresorek@poczta.internetdsl.pl

lub telefonicznie pod numerem : 

600 569 568, tel. fax. : 54 237 01 49

Cennik transportu do klienta

Części zamienne i materiały eksploatacyjne:

- do 30 kg: 25 PLN Brutto przy płatności przelew i 35 PLN Brutto przy płatności pobranie.

- przesyłki powyżej 100 kg: wg. poniższego taryfikatora tj. 1,5 % wartości faktury netto, lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

sprężarki tłokowe, śrubowe, spiralne, doprężacze, zbiorniki, sprężarki ( jako zespoły zamienne ) , osuszacze :

- koszt transportu wynosi 1,5 % wartości faktury netto , lecz nie mniej niż 184,50 PLN Brutto.

 

Obowiązek Informacyjny o Ogólnym Rozporządzeniu w Sprawie Ochrony Danych " RODO "

DROGI UŻYTKOWNIKU25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", „GDPR" lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W świetle powyższego pragniemy poinformować w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po dniu 25 maja 2018 roku


1.     W sklepie internetowym www.kompresorek.internetdsl.pl - administratorem   Państwa  danych jest firma :

       

KOMPRESORY POWIETRZNE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SKUP - SERWIS               GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY MAREK GAPIŃSKI,

87 - 800 WŁOCŁAWEK, UL. ŁĄKOWA 4A

TEL. KOM. : 600 569 568 ,TEL. FAX. : 54 237 01 49

E.MAIL. : kompresorek@poczta.internetdsl.pl 

 

       2.       Państwa dane przetwarzane będą:

·         z uwagi na konieczność realizacji umowy pomiędzy Państwem, a Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia) , w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tzn. w celach handlowych, marketingowych jak np. przesyłania informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora, przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 lit. f Rozporządzenia)

·         w celu realizacji marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art.6 lit. A Rozporządzenia)

·         w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nie tylko obowiązek realizacji treści umowy , ale także tzw. uzasadniony prawnie interes, polegający na promocji oferty Administratora. ( art. 6 lit. a, lit. b, lit. f Rozporządzenia) jak również w zakresie realizacji promocji oraz marketingu produktów oferowanych przez Administratora i dobrowolnie wyrażona zgoda użytkownika.

4.       Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy handlowej z Administratorem. Mają Państwo pełną swobodę w podaniu swoich danych oraz wyrażaniu zgody.

5.       Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np. , dostawcy systemów IT, doradcy zewnętrzni (np. kancelarie prawne, biura tłumaczeń, ubezpieczyciele).

6.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. W zakresie marketingu oraz promocji produktów oferowanych przez Administratora , przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

7.       Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w której zgodę wyrażono w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Skorzystać z wyżej wymienionych praw można poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy : kompresorek@poczta.internetdsl.pl

8.       Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w związku z tym otrzymywanie informacji o naszych nowych produktach za pomocą newslettera, cofnięcie zgody należy przesłać na adres mailowy : kompresorek@poczta.internetdsl.pl